post editions

Improvisations on UrbanityTrendy Pragmatism in a Climate of Change

Improvisations on Urbanity documenteert de debatten, installaties, projecten en muziek die Ton Matton (MattonOffice) en Christopher Dell organiseerden in Berlijn, Hamburg, Londen en Rotterdam. Het doel van hun rondreis was een onderzoek naar klimaatwijziging: consequenties, mogelijkheden en gevolgen ervan op de sociale impact van de stedenbouw.

Mattons pioniersgeest, onverwoestbaar optimisme en vermogen zich buiten de gebaande paden te begeven hebben inmiddels ook buiten Nederland de aandacht getrokken en geleid tot initiatieven waarin Mattons oproep tot improvisatie op verschillende niveaus uitgeprobeerd wordt.
In de samenwerking met Christopher Dell vindt Ton Matton een theoretisch kader om het draagvlak van zijn boodschap te verbreden.

Het huidige discours over de gevolgen van de klimaatwijzing beperkt zich nog steeds tot de mate waarin de zeespiegel zou kunnen stijgen. Hoe ontwerpers, architecten en stedenbouwers tegen deze achtergrond kunnen reageren op een terugtredende overheid, de (internationaal) toenemende urbanisatie en groeiende armoede van de stedelijke bevolking komt niet echt aan de orde.
Improvisations on Urbanity initieert tot pragmatisch handelen, flexibiliteit en individuele creativiteit. De publicatie richt zich op het internationale aspect van klimaatverandering en effecten ervan op architectuur, ruimtelijke ordening en interieur.
Het trendy pragmatisme vormt een inspiratiebron voor architecten, stedenbouwers, ontwerpers en studenten en de disciplines (sociologen, beleidsmakers, projectontwikkelaars) waarmee zij samenwerken.
→ preview
improvisations
tekst
Christopher Dell, Ton Matton, Evelien van Vugt
grafische vormgeving
magazinestudio.nl
 
paperback | 96 p | 24 x 34 cm
ISBN
9789460830020 duitstalige editie
9789460830013 engelstalige editie
prijs
€ 25,00