post editions

Tacit UrbanismHawkers and the production of space in every day Kolkata

De snelle ontwikkeling van India heeft zich niet onder alle lagen van de bevolking gelijkelijk voltrokken. Hoewel aansluiting op de wereldmarkt gezorgd heeft voor groeiende werkgelegenheid zijn er in locale sectoren veel banen verdwenen. Deze werkloosheid drijft de bevolking naar de steden, 75% van de beroepsbevolking werkt in de informele sector. Straathandel is een belangrijke factor in de stedelijke ontwikkeling van Indiaase miljoenensteden.

Tacit Urbanism bestudeert het gebruik, economie en politiek van de openbare ruimte in Calcutta. Aan de hand van verschillende vormen van straathandel richt het onderzoek zich op thema's als globalisatie, kapitalisme en bestuur. Het bestuderen van de 'terloopse' stedenbouw en het onder woorden brengen van de onderliggende politieke en culturele stedelijke lagen verschaft niet alleen inzicht in stedelijke ontwikkeling in z'n geheel maar ook in de individuele bijdragen van bewoners en gebruikers.
→ uit de pers engelstalig


video
→ Christopher Dell, Kolkata
foto's
→ Kolkata Monodosis: Interventions in Temporary Public Spaces Picasa Web Album
taciturbanism
tekst
Christopher Dell, i.s.m. Patrick S.L. Ghose
grafische vormgeving
Barnendu Manna, bits of art
 
paperback | 144 p | 13,4 x 21 cm
taal
engels
ISBN
9789460830068
prijs
€ 19,50